Relex Smile

Relex Smile dünyanın seçkin kliniklerinde uygulanmakta olan yeni bir bıçaksız tedavi yöntemidir. Klasik lazerden flap (kapakçık) oluşturulmaması ve ikinci bir lazere gerek duyulmaması ile ayrılmaktadır. Relex Smile yöntemi özellikle darbeye maruz kalma riski bulunan meslek grupları için ve yüksek miyop olan hastalar için ideal bir yöntemdir. Miyop ve astigmat tedavilerinde kişiye özel olarak uygulanan özel bıçaksız Relex

Smile yöntemi ilke miyopta -10 numaraya kadar ve astigmatta ise -5 numaraya kadar tedavi edebilme imkânı sağlanmaktadır. Relex Smile tedavisinin avantajlarının başında ince kornealarda lazer operasyonu imkânı sunulması gelmektedir. Bunların dışında kornea biomekaniğinin daha iyi korunması, tek adımda operasyon kolaylığı sunması, doğala en yakın sonucun sağlanması gibi avantajları bulunmaktadır.

Relex Smile tedavisine lazer ile korneanın içine ince bir lentikül oluşturulması ile başlanır. Sonrasında cerrah, kırma kusurunu düzeltecek olan bu dokuyu kornea da oluşturulan 3-4 mm’lik kesiden dışarı alır. Ardından kornea içinde oluşturulan lentikülü dışarı çıkarır ve kırma kusuru düzeltilerek operasyon tamamlanmış olur. Herhangi bir flap oluşturma durumu olmadığı için kornea biyomekaniği diğer lazer cerrahilerine oranla daha az etkilenmektedir.

Relex Smile yönteminin özelliklerinin başında kesi olmadan bir operasyon imkânının sunulması gelmektedir. Tek adımda ameliyat, kornea yapısını koruma, ince kornealar için uygulama imkanı, doğala en yakın sonuç, daha az göz kuruluğuna sebep olma, güvenli iyileşme, yüksek miyop ve astigmat durumlarında uygulama en belirgin özellikleridir.