Lasek Surgery

Lasek gözdeki epidel dokunun alkol yardımı ile kaldırılmasıyla uygulanmaktadır. Lazer uygulandıktan sonra epitel tekrar yerine yayılır.

Lasek yönteminde son derece güvenli sonuçlar alınmaktadır. Tedavinin ardından 2-3 gün kadar yanma, batma ve sulanma görülebilir. Bir hafta içerisinde bu görme netleşecektir. Lasek tedavisinde üçüncü ayda net bir sonuç alınabilmektedir. Fakat bu süreçte hastalar normal yaşantılarına gözlük kullanmadan devam edebilirler.

Lasek tedavisinin uygulanabilmesi için en önemli hastalar; şeffaf tabakanın ince olması sebebi ile lasik tedavisi uygulanamayan hastalardır. Bu hastalarda şeffaf tabaka kalınlığına bakılmaksızın lasek tedavisi uygulanabilmektedir.

Lasek tedavisi; miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde tercih edilen lazer tekniklerinden birisidir. Korneanın lasik için yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda lasek tedavisi uygulanmaktadır. Lasek tedavisinde göz, yalnızca damla ile uyuşturulmaktadır. Hasta operasyon anında hiçbir ağrı hissetmez. Epitelin kendini yenileme sürecini hızlandırmak ve gözü korumak adına göze kontakt lens takılır. Kontakt lens operasyondan birkaç gün sonra doktor tarafından çıkartılır.

Lasek tedavisinde ilk olarak göz uyuşturucu damla yardımı ile uyuşturulur. Göz çevresi silinir ve steril bir örtü yardımı ile örtülür. Göz kapaklarına “blefarosta” denilen alet yerleştirilerek hastanın göz kırpması engellenir. Korneanın en üst tabakası olan epitel, alkol yardımı ile gevşetilerek soyulur. Ardından korneaya lazer uygulamasına başlanır. Bu aşamada soyularak kenara katlanan epitel korneaya tekrar örtülür. Doktor tarafından göze kontakt lens takılır ve antibiyotikli damla damlatılır. Tedaviye başlamadan göz kırpmasını engellemek için takılan blefarosta çıkartılır ve operasyon tamamlanır.